parallax background

Πιστοποιήσεις

Η «ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.» διαθέτει:
  • Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) με αρ. πρωτ. 825/4-3-2016 της Διεύθυνσης Βιομηχανίας Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για τη προσωρινή αποθήκευση, επεξεργασία και ανακύκλωση στερεών αποβλήτων
  • Πιστοποιήσεις κατά ISO 9001 και 14001
  • Βεβαίωση Καταχώρησης στο Μητρώο Διαχειριστών Μη Επικίνδυνων Στερεών Αποβλήτων του ΥΠΕΝ
  • Σύμβαση συνεργασίας με το Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) ΑΕΚΚ "ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕΚΚ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε." σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11, Παρ. 1 της ΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 με τίτλο: «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων εκσκαφών κατασκευών και κατεδαφίσεων»