Διαχείριση Αποβλήτων

Τομείς Δραστηριότητας

Στο τομέα της μηχανικής επεξεργασίας και αξιοποίησης αποβλήτων που προκύπτουν από δημόσια και ιδιωτικά έργα στα πλαίσια της εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων διαθέτοντας τις πληρέστερες εγκαταστάσεις ανακύκλωσης
Αποτελεί βασικό πάροχο υπηρεσιών ανακύκλωσης του Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚΚ «ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε.»
Στη παροχή υπηρεσιών διαχείρισης δημοτικών αποβλήτων, όπως των «ογκωδών αποβλήτων», των κλαδεμάτων και των «μπαζοαπορριμμάτων» που προκύπτουν από τις υπηρεσίες καθαριότητας των Δήμων
Σε εργασίες αποκατάστασης τοπίων, προστατευόμενων περιοχών από ανεξέλεγκτες αποθέσεις μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων
Στη πιστοποίηση και εμπορία προϊόντων ανακύκλωσης των αποβλήτων εκσκαφών κατασκευών κατεδαφίσεων

Μονάδα Ανακύκλωσης

Απόβλητα Εκσκαφών

Μπάζα εκσκαφών και καθαρό ή μίγμα από χώματα, πέτρες, σπασμένες άσφαλτοι, πλάκες πεζοδρομίων κλπ.

Απόβλητα Κατασκευών και Κατεδαφίσεων

Αποτελούμενα από σκυρόδεμα, τούβλα, κεραμικά, υλικά δομικών κατασκευών με βάση το γύψο, ή μίγμα των παραπάνω με λίγες προσμίξεις από υλικά όπως ξύλο, γυαλί, πλαστικά, μέταλλα, καλώδια κλπ.


Μπαζοαπορρίμματα

Αποτελούμενα από σκυρόδεμα, τούβλα, κεραμικά, υλικά δομικών κατασκευών με βάση το γύψο, ή μίγμα των παραπάνω με πολλές (αμελητέες) προσμίξεις από υλικά όπως ξύλο, γυαλί, πλαστικά, μέταλλα, καλώδια κλπ.

Ογκώδη Απόβλητα και Απόβλητα Ανακαίνισης

Όπου απόβλητα από γύψο, ξύλο, γυαλί και πλαστικό είναι οι κυρίως ποσότητες, ενώ περιλαμβάνονται και μίγμα σκυροδέματος, τούβλων, κεραμικών, καλωδίων, μετάλλων, έπιπλα, κουφώματα, στρώματα, πλαστικά δοχεία και δεξαμενές κλπ.

Η εταιρεία ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ με σύγχρονες εγκαταστάσεις σε άμεση γειτνίαση με το πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης, φιλοδοξεί να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο σε όλο τον κύκλο διαχείρισης των υλικών από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις